Een gezonde werkvloer: voorkom ziekteverzuim

Ziekteverzuim vormt een vaak voorkomend probleem binnen bedrijven en organisaties. Het kan leiden tot een hogere werkdruk voor collega’s, vertragingen in projecten en verlies van productiviteit en winstgevendheid. Maar welke kosten brengt ziekteverzuim eigenlijk met zich mee voor werkgevers? In dit artikel zullen we kijken naar de verschillende kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim en hoe werkgevers deze kosten kunnen beheersen.

Directe kosten

De directe kosten van ziekteverzuim betreffen kosten die direct te maken hebben met de afwezigheid van werknemers. Dit omvat de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte.

Loondoorbetaling is een zwaarwegende directe kost, aangezien werkgevers verplicht zijn om het loon van de afwezige werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen. De duur van deze periode is afhankelijk van de wettelijke regeling en de individuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

Indirecte kosten

Naast de directe kosten zijn er ook indirecte kosten verbonden aan ziekteverzuim. Dit zijn de kosten die niet direct samenhangen met de afwezigheid van werknemers, maar wel invloed hebben op de winstgevendheid van een bedrijf.

Werkgevers kunnen namelijk te maken krijgen met vervangingskosten, bijvoorbeeld het inhuren van uitzendkrachten of het tijdelijk herverdelen van taken binnen het bedrijf. Ook kunnen medische kosten, zoals doktersbezoeken en ziekenhuisopnames, bijdragen aan de indirecte kosten van ziekteverzuim.

Preventieve maatregelen

Om de kosten van ziekteverzuim te beheersen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen.

Uit onderzoek van de FOD (Federale Overheidsdienst van België) blijkt dat stress en burn-out de belangrijkste oorzaken zijn van langdurig ziekteverzuim bij werknemers. Het is daarom essentieel dat werkgevers zich bewust zijn van de oorzaken van stress en burn-out en actief beleid voeren om deze te voorkomen en te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van coaching en training, het bevorderen van een goede work-life balance en het creëren van een positieve en ondersteunende werkcultuur.

Door ziekteverzuim te voorkomen, kunnen werkgevers de kosten van ziekteverzuim aanzienlijk verlagen.

Als uitzendbureau weten we als geen ander hoe belangrijk de work-life balance is. Daarom gaan wij steeds op zoek naar de ideale match voor jou, zodanig dat je met plezier naar je werk kan gaan. Vertel ons wat je zoekt en wat je verwachtingen zijn. Wij doen de rest!